Bazı Şirketler Haftada 4 Gün Çalışma Modeline Geçti! Verim Arttı!

Tüm dünyada çalışanları, haftalık çalışma süreleri çok uzun zamandır tartışmalara neden oluyordu. Çalışan haklarından, çalışanlardan alınabilecek verimliliğe kadar pek çok nedenle artık haftada 5 gün çalışma modeli tartışılmaya başlandı. Bu tartışmalar ışığında Birleşik Krallık’ta haftada 4 gün çalışma modeli denenmeye başlandı. İşte araştırmanın sonuçları!

Eylül 28, 2023 - 03:45
 0  54
Bazı Şirketler Haftada 4 Gün Çalışma Modeline Geçti! Verim Arttı!

Uluslararası iş ve ticaret sisteminin uygulamaları gereğince, çalışanlar haftanın 5 günü çalışıyor. Dünyanın hemen hemen her yerinde haftada 5 gün çalışma modeli uygulanıyor. Geçmişten beri devam eden bu modelin uygulanabilirliği ise son yıllarda tartışma konusu oldu. Özellikle Pandemi sürecindeki “karantina” ve “evden çalışma modeli” ile birlikte bu konuda daha fazla gündeme geldi.

Öncesinde de tartışılan ve Pandemi ile birlikte daha fazla gündeme gelen tartışma, “verimlilik” üzerine kurulu. Tartışmaya göre çalışanların, daha az çalışmada daha fazla verimli olduğu tezi dikkat çekiyor. Bu tez üzerine de dünya genelinde farklı ülkelerde araştırmalar yapılmaya başlandı.

Bu çerçevede çalışanların “haftada 5 gün çalışma” modeli yerine “haftada 4 gün çalışma” modeline geçmeleri sağlandı. Yapılan araştırma çerçevede çalışanların haftada 4 gün çalışmalarının “verimlilik artışı” sağladığı sonucunu ortaya çıkarttı.

Cambridge Üniversitesi’nden Araştırma

Çalışanların hafta boyunca daha az çalışmalarının verimliliklerini arttırdığı iddiası gündemden düşmüyor. Bu iddianın ne kadar doğru olduğunun tespit edilmesi için bir araştırma başlatıldı. Araştırma “Boston College” ve “Autonomy” desteği ile “Cambridge Üniversitesi” araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi.

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan araştırma 6 ay sürdü. Araştırmacılar, 6 ay boyunca çalışanların haftalık çalışma süresini %20” oranında kısalttı. Üniversite bu araştırmanın daha sağlıklı sonuç vermesi için “Birleşik Krallık” genelinde faaliyet gösteren 61 adet şirket” ve “kuruluş” ile işbirliği gerçekleştirdi. Söz konusu şirket ve kuruluşlar, “teknoloji”, “restoran” ve “finans” gibi farklı sektörlerden seçildi.

6 ay boyunca söz konusu 61 şirketteki çalışanların, haftalık çalışma süreleri %20 daha az olacak şekilde uygulandı. Araştırmanın sonuçlarına göre bu sistemdeki çalışma modeli, çalışanların “üretkenlik” seviyesi açısından “negatif etki yaratmadı. Hatta çalışanların bu modelde verimliliklerinin arttığı da görüldü.

Daha Az Çalışma Süresinde Verimlilik Artıyor

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya ilişkin veriler “Autonomy” tarafından yayınlandı. Araştırma raporuna göre çalışma saati düşürülen çalışanların refah seviyesinde iyileşme yaşandı. Rapora göre haftalık çalışma süreleri azaltılan çalışanların araştırma süresi boyunca;

  • %71 oranında daha az tükenmişlik,
  • %39 oranında daha az stres,

Yaşadı. Yine raporda yer alan verilere göre araştırmaya dahil olan şirketlerde;

  • %65 daha az hastalık izni alındı
  • %57 oranında daha az personel devir hızı

verileri elde edildi.

Daha Az Çalışma Her İki Taraf İçinde Kazançlı

Araştırmaya göre haftalık çalışma süresi düşürüldüğünde her iki taraf içinde katkı oluşturuyor. Yani sadece çalışanlar için kazanç yaratmıyor. Şirketler içinde önemli kazanımlar yaratıyor. Araştırmanın gerçekleştirildiği Birleşik Krallık’ta araştırmaya katılan 61 şirketin önemli kazanım elde ettiğini gösterdi. Raporda söz konusu şirketlerin; araştırma dönemindeki elde ettikleri gelirin bir önceki yılın aynı dönemine göre %1.4 arttı.

Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen araştırmaya katılan 61 şirketin “%92” oranındaki kısmı bu modele devam etmeyi planlıyor. Ayrıca 61 şirketten 18 tanesi” resmi olarak “haftada 4 gün çalışma modeline geçişini duyurdu.

Cambridge Üniversitesi’nden Açıklama

Araştırmaya ilişkin olarak Cambridge Üniversitesi’nden açıklama geldi. Açıklama üniversitenin “Sosyoloji Bölümü” araştırma görevlisi “Dr.David Frayne” tarafından yapıldı. Frayne, açıklamasında araştırmadan elde edilen verilerin, kendilerine cesaret verdiğini belirtti.

Cambridge Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırma, bu konuda yapılan en kapsamlı araştırma oldu. Zira araştırma “61 şirket” ve “2.900 çalışan” ile gerçekleştirildi.

Yapılan araştırmanın “Cambridge Üniversitesi” bölümünün yönetici “Prof. Brendan Burchell”, araştırma hakkında açıklamada bulundu. Prof. Burchell, açıklamasında genel kanının deneme sürecindeki çalışma süresinin düşürülmesinin verimliliği arttırmayacağı yönünde olduğunu belirtti. Prof. Burchell, açıklamasının devamında araştırmanın tam olarak istedikleri şekilde sonuçlar ortaya koyduğunu dile getirdi.

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Yasin K. Kendi halinde hobi yazarı..